ΕΠΑΝ Αρχική Σελίδα
3kps
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" [ΕΠΑΝ]
Υπουργείο Ανάπτυξης
gr | en
 
Επισκεφθείτε τις σελίδες των  <b>Ωφελουμένων</b> Ενδιαφέρεστε για χρηματοδότηση της επιχείρησής σας ή των δραστηριοτήτων σας;
Επισκεφθείτε τις σελίδες των Ωφελουμένων
Επισκεφθείτε τις σελίδες των  <b>Τελικών Δικαιούχων</b> Ανήκετε σε φορέα διαχείρισης των πόρων του προγράμματος;
[Δεν αφορά το ευρύ κοινό]
Επισκεφθείτε τις σελίδες των Τελικών Δικαιούχων
Επισκεφθείτε τις σελίδες της  <b>Επιτροπής Παρακολούθησης</b> Θέλετε να μάθετε για το σκοπό, τις δραστηριότητες και την εξέλιξη του προγράμματος;
Επισκεφθείτε τις σελίδες της Επιτροπής Παρακολούθησης
Το έργο του ΕΠΑΝ
2005 Έτος Ανταγωνιστικότητας
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα" του Υπουργείου Ανάπτυξης αξιοποιεί πόρους από το Γ' ΚΠΣ και εστιάζεται σε τομείς που αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για τη μακροχρόνια ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Επίκεντρο των δράσεών του είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους εξής τομείς:

Ενέργεια
Βιομηχανία - Υπηρεσίες
Έρευνα και Τεχνολογία
Τουρισμός
Εμπόριο - Καταναλωτής
Ανθρώπινοι Πόροι

0_home_espa_banner
Αναλυτική αναζήτησηΑναλυτική αναζήτηση
Επικοινωνήστε μαζί μας Επικοινωνήστε μαζί μας
Νέα και ενδιαφέροντα
27/11/2008 Μεταφορά Τεχνογνωσίας από το ΕΠΑΝ στην Πολωνία
Κατάλογος νέων | Αρχείο
Τελευταίες Προκηρύξεις
Τρέχουσες Προκηρύξεις (0)
Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
Το Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα" συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ελληνικό Δημόσιο και ιδιωτικούς πόρους.
Τελευταία ενημέρωση: 08/05/2019 15:10