ΕΠΑΝ Αρχική Σελίδα
3kps
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" [ΕΠΑΝ]
Υπουργείο Ανάπτυξης
gr | en
 
Προκηρύξεις / Αρχείο / Μέτρο 2.7
Τρέχουσες Προκηρύξεις (0) | Αρχείο Προκηρύξεων (174)
Σελίδα 2 από 2
< Προηγούμενη | Επόμενη
Θέμα: Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων (Γ' Κύκλος)
Έκδοση: 08/01/2004 / Εκδούσα Αρχή: ΓΓΒ
Περιγραφή: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στην Δράση 2.7.1: «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006.
Συνολική δαπάνη: €110.000.000, Δημόσια δαπάνη: €44.000.000 / Ιδιωτική συμμετοχή: €66.000.000
Πρώτη ημέρα υποβολής: 08/01/2004 / Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/04/2004
Περισσότερα στοιχεία για την Προκήρυξη
Θέμα: Προώθηση της δικτύωσης των ΜΜΕ (Clustering)
Έκδοση: 01/10/2003 / Εκδούσα Αρχή: ΓΓΒ
Περιγραφή: Το Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας - καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα: «Προώθηση της Δικτύωσης των ΜΜΕ (CLUSTERING)». Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο Μέτρο 2.7, Δράση 2.7.2 Πράξη 2.7.2/A του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Συνολική δαπάνη: €46.955.246, Δημόσια δαπάνη: €23.477.623 / Ιδιωτική συμμετοχή: €23.477.623
Πρώτη ημέρα υποβολής: 01/10/2003 / Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/01/2004
Περισσότερα στοιχεία για την Προκήρυξη
Θέμα: Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Σχεδίων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων
Έκδοση: 26/11/2002 / Εκδούσα Αρχή: ΓΓΒ
Περιγραφή: To Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας - καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Ενίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων». Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο Μέτρο 2.7, Δράση 2.7.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Συνολική δαπάνη: €109.750.000, Δημόσια δαπάνη: €43.900.000 / Ιδιωτική συμμετοχή: €65.850.000
Πρώτη ημέρα υποβολής: 26/11/2002 / Τελευταία ημέρα υποβολής: 14/02/2003
Περισσότερα στοιχεία για την Προκήρυξη
Θέμα: Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων
Έκδοση: 07/09/2001 / Εκδούσα Αρχή: ΓΓΒ
Περιγραφή: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στην Δράση 2.7.1: «Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006.
Συνολική δαπάνη: €121.790.168, Δημόσια δαπάνη: €48.716.068 / Ιδιωτική συμμετοχή: €73.074.100
Πρώτη ημέρα υποβολής: 07/09/2001 / Τελευταία ημέρα υποβολής: 01/02/2002
Περισσότερα στοιχεία για την Προκήρυξη
Σελίδα 2 από 2
< Προηγούμενη | Επόμενη
Αναλυτική αναζήτησηΑναλυτική αναζήτηση
Επικοινωνήστε μαζί μας Επικοινωνήστε μαζί μας
Ωφελούμενοι - κύρια σελίδα
Αναζήτηση Προκηρύξεων
Αναζητήστε Προκηρύξεις σύμφωνα με κοινό:
Ιδιώτες
Υποβολή  
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις
Υποβολή  
Φορείς
Υποβολή  
Αναζήτηση Προκηρύξεων με λέξεις κλειδιά
Υποβολή  
Παράδειγμα χρηματοδότησης
Βέλτιστη πρακτική
Συχνές ερωτήσεις
FAQs Αν έχετε απορίες ή ερωτήματα σχετικά με το πρόγραμμα συμβουλευθείτε τις σελίδες των συχνών ερωτήσεων.
Το Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα" συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ελληνικό Δημόσιο και ιδιωτικούς πόρους.
Τελευταία ενημέρωση: 08/02/2020 08:03